História

Tradícia kolkárskeho športu vo Vrútkach siaha až do predmníchovskej Československej republiky. Kolky sa hrávali pre zábavu v hostincoch, na jednodráhových kolkárňach v Sokolovni, Domovine a železničných dielňach. Tieto kolkárne postupne chátrali, až kým neboli asanované. Zásluhou pracovníkov železničných dielni zostala v prevádzke len kolkáreň v ich objekte. Najskôr to bola drevená jednodráhová kolkáreň, ktorú v roku 1947 rozšírili na dvojdráhovú, ktorá bez väčších problémov slúžila kolkárom takmer  štyridsať rokov.

IMGPriaznivci kolkárskeho športu v železničných dielňach založili v roku 1947 oddiel kolkov pri FC Ž, ktorého predsedom bol F. Žák. Ďalší zakladatelia boli J. Ferček, V. Franko, V. Kubatka. V roku 1948 bol založený oddiel kolkov pri Sokole železničiari Vrútky. O jeho založenie sa zapríčinili predovšetkým M. Martinček, ktorý bol jeho prvým predsedom, ďalej kapitán mužstva Š.Chynoracký, tréner Rosinský, vedúci mužstva V. Kubatka a ďalší. V. Kubatka  patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti kolkárskeho športu vo Vrútkach. V roku 1976 prebral jeho štafetu V. Plavucha. Funkcionársky káder bol stabilizovaný, čo prinieslo úspechy. V rokoch 1966 – 1972 hralo družstvo mužov v druhej lige. Vroku 1972 sa stali jej víťazmi. O tento úspech sa zapríčinili V. Bačiak, S. Blahuta, J. Boškaj, V. Kubatka, J. Svitač, J.Kmeť, J. Jakubček, O. Žídzik, J. Plavucha a M. Ľupták.

Po reorganizácii v roku 1979 kolkári zostupili do majstrovstiev kraja, no hneď nasledujúci rok postúpili do  prvej SNL.

Významne úspechy dosiahli aj v dorasteneckých kategóriach. Družstvo získalo v rokoch 1963-1965 trikrát po sebe titul majstra ČSR.  J. Holohlavská sa v súťaži jednotlivcov stala majsterkou ČSR. V roku 1963 sa majstrom ČSR stal E. Stiegler a J. Holohlavská taktiež v roku 1965. Členovia oddielu J. Kmeť, S. Blahuta, M. Ruttkay a J. Plavucha pôsobili aj v reprezentačnom výbere železničiarov Československa.

     IMG_0009     IMG_0010

Od ročníka 1974-75 prešla súťaž prvej SNL na 200 hodov združených, čo si vyžiadalo aspoň štvordráhovú kolkáreň s automatickým stavačom kolkov. Družstvo bolo preto nútene trénovať a hrávať domáce zápasy v Žiline. Tento stav trval rovných 14 rokov. V roku 1984 družstvo vypadlo z prvej SNL a začalo sa s výstavbou šesťdráhovej kolkárne. Vďaka obetavosti funkcionárov a hráčov, pomocou združených prostriedkov, bol moderný stánok vybudovaný v akcii „Z“. Kolkári na ňom odpracovali viac ako 40000 brigádnických hodín. V roku 1989 bola kolkáreň odovzdaná  do užívania a zároveň mužstvo postúpilo opäť do prvej SNL. Na týchto úspechoch mal najväčšiu zásluhu J. Plavucha, nielen ako predseda oddielu a hráč, ale aj ako jeden z najaktívnejších brigádnikov, ako aj  S. Cíger, S. Blahuta, a J. Ďuriník, za účinnej pomoci MsNV Martin.

IMG_0012

IMG_0013IMG_0011

Okrem postupu do prvej SNL bolo obnovené aj  dorastenecké družstvo. Od roku 1991 sa stal predsedom klubu S.Blahuta. V roku 1992 sa dorastenci z Vrútok stali Majstrami Slovenska a zaistili si učasť na federálnych majstrovstvá Československej republiky dorastu, ktoré sa konali na Vrútockej kolkárni. na ktorých  naši dorastenci skončili na 6. mieste v zložení M. Ruttkay ml., S. Kupčok, P. Košťa a M. Stano. Aj keď po prvom dni boli na druhom mieste finále nezvládli a skončili 6.

IMG_0002

V roku 1993 sa na vrútockej kolkárni uskutočnili prvé majstrovstvá Slovenska mužov a žien. Náš pretekár M. Ruttkay st. skončil na druhom mieste.  Najlepšie výsledky za toto obdobie dosahovali muži.  O úspech sa pričinili M. Ruttkay st. – najúspešnejší hráč Vrútok, P. Marček, J. Bažík, J. Adamčík, M. Ruttkay ml., M. Dodok a R. Vereš. Výsledky a umiestnenia mužov a žien od roku 1993 si môžete podrobnejšie prezrieť aj na našich stránkach.

V roku 1988 bol založený oddiel nevidiacich a slabozrakých kolárov, ktorý začal pôsobiť v Sučanoch pod TJ Tatran. Jeho prvým predsedom bol L. Stronček a prvým trénerom  J. Ludrovský zo Sučian. Od roku 1990 prešiel oddiel do Vrútok ako kolkársky oddiel nevidicich a slabozrakých športovcov TJ Lokomotíva Vrútky. Po prechode do Vrútok pomáhali radami S. Blahuta, J. Plavucha, J. Žila, K. Šmalová, M. Dodok a ďalší.

Činnosť oddielu je veľmi bohatá. Od roku 1990 do roku 2008 sa členovia oddielu aktívne zúčastnili ako pretekári na 67 významných podujatiach regionálneho, celoštátneho, európskeho ale aj celosvetového významu. Výsledky taktiež nájdete na našich stránkach.